Zdravstveno-rekreativni karakter kinorenme kao oblika aikidoa, ogleda se u uspostavljanju harmonije u nama samima kroz povećanje pokretljivosti sposobnosti za pravovremenom reakcijom i iskorišćenja svih energetskih potencijala kako za fizičko kretanje, tako i za oporavak (rekreaciju) sopstvenog tela i duha. Smirenost, koncentracija, razvijanje sposobnosti imaginacije i opuštanje, samo su neke od dobrobiti koje aikido kao filozofija življenja pruža onima koji joj se na pravi način posvete.

Prema rečima tvorca aikidoa, aiki je univerzalni princip univerzuma, harmonija jedinstva svega što postoji. Filozofija aikidoa podrazumeva da kao delovi jedne celine moramo osećati harmoniju u sebi i sa drugima i imati poštovanje prema svim oblicima postojanja materije, jer smo i sami samo delić univerzuma. Budući da se harmonija najočiglednije oslikava kroz zdravlje, programi u Dojo-u “Harukaze” imaju većinom zdravstveno rekreativni karakter.

MORE INFO ABOUT JELENA VRZIĆ – link https://jlpertz.home.xs4all.nl/Jelena-Aikido/Aikido-Jelena.htm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *