O Haiku poeziji-

HAIKU je kratka pesnička forma, poreklom iz srednjevekovnog Japana. Tradicionalni haiku se sastoji od tri stiha sa 5 slogova u prvom, 7 u drugom i 5 u trećem stihu.

Za razliku od tradicionalnog haikua, moderni haiku može imati i više ili manje od 17 slogova. Obično se u prvom stihu daje slika, u drugom radnja, a u trećem zakljucak. Ali ovo pravilo ne treba baš potpuno kruto shvatiti. Medjutim nije svaka pesma od 3 stiha i 17 slogova haiku, jer razne lirske pesme od tri stiha, aforizmi i slične kratke forme nisu isto što i haiku.

Osnova haikua je “haiku trenutak”, tj. pesnikov doživljaj odredjenog dogadjaja, iz koga je on potpuno isključen, pojavljuje se kao posmatrač, a ne kao učesnik. Jedna od osnovnih karakteristika haikua je kigo, koji predstavlja ključnu ili sezonsku reč, vremensku ili neku drugu preciznu odrednicu dešavanja haiku trenutka. Pored kigoa, tradicionalni haiku bi trebao da poseduje još nekoliko bitnih elemenata: kiredji (pauzu nakon prvog, u drugom ili nakon drugog stiha, kojim se odvajaju slika i radnja od zaključka), madjiri.

Haiku je u Srbiju, odnosno bivšu Jugoslaviju, donet zahvaljujući Milošu Crnjanskom i Desanki Maksimović. Od sredine osamdesetih godina dvadesetog veka pojavljuje se veliki broj haiku pesnika koji dobijaju i značajne medjunarodne nagrade.