Edukatori

AIKIDO za decu i odrasle – Jelena Vrzić 6thDAN , Sanja Žurkić 2thDAN

i  Zoran Jeremić 1thDAN

Aikijo i aikiken – Jelena Vrzić

JO DO IN trening program  – Jelena Vrzić

Origami – Sanja Žurkić

Japanski jezik – Marija Jović

Optimum balans sistem    – Saša Počuča

Shiatsu   – Saša Počuča

* * * * *

DOJO HARUKAZE –  Braće Vučković 71 Žarkovo  Beograd 11 000,  Srbija 

MARKETING MENADŽMENT –   t 061 33 00 143

( ORGANIZACIJA PROGRAMA I AKTIVNOSTI )