RASPORED REDOVNIH TERMINA / AIKIDO ŠKOLA 2023/24

PONEDELJAK  I  ČETVRTAK
* AIKIDO ZA DECU ( 4 – 7 god )  od 18.30h do 19.30h

 

UTORAK  PETAK 

* AIKIDO ZA DECU ( 8 – 12 ) god. od 19.00h – 20.00h

 

UTORAK , ČETVRTAK  i  PETAK

* AIKIDO ZA ODRASLE  – od  20.00h – 21.30h 

 

NAPOMENA: PREMA DOGOVORU TOKOM VIKENDA  ( 11.00h – 14.00h) 

AIKIDO MASTERCLASS za nosioce zvanja od 2 kyu-a  i na više.  

Dodatne informacije možete dobiti direktno putem t 061 33 00 143

DOJO HARUKAZE , t 061 33 00 143