Kontakt

Za više informacija  možete nas  kontaktirati preko E-mail forme ili direktno putem telefona 061 33 00 143

MARKETING MENADŽMENT

UPOZNAJMO AIKIDO – ORGANIZOVAN UPIS ZA DECU I ODRASLE POČETNIKE U NOVOJ SEZONI AIKIDO TRENINGA : PONEDELJAK UTORAK ČETVRTAK
* NOVI AIKIDO trening od 20.00h do 21.30h

UTORAK ČETVRTAK
* Za decu AIKIDO trening od 18.45h do 20.00h

SUBOTA
* NOVI AIKIDO trening od 11.00h do 12.30h
* Za decu AIKIDO trening od 10.00h do 11.00h

Mesto održavanja : Visoka škola strukovnih studija – Imotska 1 Beograd , t 061 33 00 143